Tag Archives: przelewy wierzytelności

Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

Skutkiem zawarcia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana jest zresztą często potocznie jako “sprzedaż wierzytelności” lub “sprzedaż długu”, jest w swej istocie transakcją rozporządzającą, podobną do umowy przenoszącej … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , | Leave a comment