Category Archives: Prawo

Odpowiedni prawnik dla Ciebie

Znalezienie właściwego prawnika

Posted in Prawo | Tagged | Leave a comment

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogówefektywnego funkcjonowania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a zatem również policja odgrywają w owym procesie niemałą rolę. Dlatego na samym początku trzeba zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , | Leave a comment

Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

Skutkiem zawarcia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana jest zresztą często potocznie jako “sprzedaż wierzytelności” lub “sprzedaż długu”, jest w swej istocie transakcją rozporządzającą, podobną do umowy przenoszącej … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , | Leave a comment