Dobroczynne fale

Źródła generowania fal uderzeniowych obejmują metody elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii służy do indukcji reperacji i naprawie tkanek.

Stosowanie omawianej terapii w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce już od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Objawowy zapalenia powięzi podeszwy

Głównym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub czasami w dolnej części śródstopia. Przeważnie dotyczy tylko jednej stopy, jednakże może może dotyczyć obydwu stóp.Aktywni mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 70 lat są najbardziej narażeni na rozwój zapalenia powięzi podeszwy.

Metoda ta również stosowana jest w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Zdecydowana większość wydanych opracowań pokazała pozytywne skutki.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest nową nieinwazyjną metodą terapeutyczną bez ryzyka powikłań typowych dla metod chirurgicznych a skala jej klinicznego zastosowania jej z biegiem czasu rośnie.

Opisywana terapia początek swój wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Pozaustrojowa terapia uderzeniowa jest wiodąca w leczeniu wielu zaburzeń ortopedycznych.

Zasada generowania fali uderzeniowej

Istnieją trzy podstawowe zasady uzyskiwania fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm działania fal fal akustycznych

Fale uderzeniowe powodują mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie dostatecznej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem regeneracji naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe niszczą zwapnienia.

Rezultaty korzystania z metody

Większość opublikowanych opracowań donosi o pozytywnym wpływie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że metoda jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia tego schorzenia.

Jednakże podano również niekorzystne wyniki użycia tejże metody w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/dla-pacjenta/

 

This entry was posted in Zdrowie. Bookmark the permalink.